กองทัพบรูไนกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ฝึกผสมประจําปี

    165

    เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๐ กองทัพบรูไนและกองทัพเรือสหรัฐฯ ฝึกผสมประจําปี รหัส CARATครั้งที่ ๒๓ ระหว่าง ๖ – ๑๐ พ.ย. ๖๐ ที่ฐานทัพเรือบรูไน เขตมูอารา เป็นการฝึกปฏิบัติการค้นหา และก็ภัยทางทะเล โดยมีจนท.ทร.สหรัฐฯ เข้าร่วมฝึกประมาณ ๑๐๐ นาย พร้อมส่งยุทโธปกรณ์ ได้แกเเรือ USNS Millinocket เรือ USNS Salvor บ. P-8A Poseidon ขณะที่กองทัพบรูไนส่งจนท. เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ทั้งนี้ การฝึกผสมรหัส CARAT มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพสหรัฐฯ กับกองทัพบรูไน