กองทัพฟิลิปปินส์ตรวจพบกลุ่มก่อการร้ายเตรียมวางแผนบุกยึดเมือง

    111

    เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๑ พล.ต.Rolando Joselito Bautista เสนาธิการกองทัพฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า กองทัพฟิลิปปินส์ตรวจพบกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งเป็นข่ายงานฝังตัวและสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State – IS) เคลื่อนไหวในหลายเมืองที่สำคัญ ได้แก่ เมือง Baguio เมือง Dagupan เมือง Tarlac เมือง Samar และเมืองเซบู โดยวางแผนก่อเหตุเหมือนปฏิบัติการที่เคยยึดเมืองมาราวี ทั้งนี้ ภายหลังเหตุการณ์ บุกยึดเมืองมาราวี กลุ่มมาอูเต มีความยากล าบากในการชักชวนสมาชิกใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผู้น ากลุ่ม IS ใน เอเชีย ตอ./ต. คนใหม่ แทนนายอิสนิลอน ฮาปิลอน ที่เสียชีวิตลง แม้จนท. คาดว่า นายอาบู ดาร์ จะเป็นผู้น า กลุ่ม IS ในเอเชีย ตอ./ต. คนใหม่ ก็ตาม ขณะที่ นาย Hermogenes Esperon ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่า มีผู้ก่อการร้ายประมาณ ๒๑ คน มีศักยภาพและสามารถเป็นผู้น ากลุ่ม IS ในเอเชีย