กัมพูชา ปฏิเสธข่าวการลงนามความตกลงให้จีนใช้ฐานทัพเรือของกัมพูชา

    41

    เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒ กต.กัมพูชา เผยแพร่แถลงการณ์ สมเด็จ ฮุน เซน นรม.กัมพูชา ปฏิเสธ รายงานของ สนข.Wall Street Journal ของสหรัฐฯ ซึ่งเผยแพร่อ้างว่า กัมพูชาและจีนลงนามความตกลงลับ ในการให้จีนใช้ฐานทัพเรือเรียม จ.พระสีหนุ และโครงการ Dara Sakor Seashore Resort ของเอกชนจีน ใน จ.เกาะกง กัมพูชา เป็นฐานทัพทางทหารของจีน โดย สมเด็จ ฮุน เซน ระบุว่า เป็นข่าวเท็จ ขัดรัฐธรรมนูญ กัมพูชา กัมพูชาไม่เคยเจรจาประเด็นข้างต้นกับจีน และเตือนให้ยุติการบิดเบือนข่าวดังกล่าว ขณะที่ พล.อ. เตีย บัญ รอง นรม./รมว.กห.กัมพูชา และนาย ไพ สีพาน โฆษก ครม.กัมพูชา เห็นว่า สหรัฐฯ หวังผลประโยชน์ทางการเมือง ขัดขวางพัฒนาการและความรุ่งเรืองของกัมพูชา และว่ากฎหมายกัมพูชาไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งฐานทัพ ทางทหารต่างชาติในประเทศ แต่ไม่ปิดกั้นการรับความช่วยเหลือทางทหาร ก่อนหน้านี้ นาย Joseph Felter รอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ด้านเอเชียใต้ และเอเชีย ตอ./ต. ขอให้กัมพูชาชี้แจงเหตุผลการระงับค าขอให้สหรัฐฯ เข้าซ่อมบำรุงศูนย์ฝึกอบรมและคลังเก็บเรือใน จ.พระสีหนุ (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง สนข.AKP ของทางการกัมพูชา สนข.Freshnews นสพ.Khmer Times และ นสพ.พนมเปญโพสต์)