การปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในรัฐยะไข่ของเมียนมา เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๕

    33

    เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒ การปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน ๘ เมืองของรัฐยะไข่ และ ๑ เมือง ของรัฐชิน เมียนมา เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๕ แล้ว (ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งแต่  ๒๑ มิ.ย. ๖๒) ด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า การปิดกั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ต จะยิ่งทำให้ กกล.ทหารดำเนินการ ปฏิบัติการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องรับโทษ ขณะที่ เจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมา ระบุว่าอินเทอร์เน็ตถูกใช้เพื่อประสานงาน ปฏิบัติการโจมตี อย่างไรก็ตาม การปิดกั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิด ความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนที่พยายามเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วม ไปจนถึงการสู้รบระหว่าง กองทัพเมียนมากับ กกล.กองทัพอาระกัน (AA) ที่เกิดขึ้น (ที่มา : สนข.เอเอฟพี)