คนร้ายใช้มีดไล่แทงชาวคริสต์ในอินโดนีเซียได้รับบาดเจ็บ ๔ คน

    123

    เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๑ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก รายงานว่า โฆษกเมืองยอร์กยาการ์ตาของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงชาวคริสต์ขณะกําลังร่วมพิธีสวดมนต์วันอาทิตย์ที่โบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่ง ในเมืองยอร์กยาการ์ตา บนเกาะชวา อินโดนีเซีย ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ ๔ คน หลังรับแจ้งเหตุตํารวจได้จับกุม คนร้าย ซึ่งเชื่อว่า เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ ด้านตํารวจกําลังสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ โดยยังไม่ ยืนยันว่า เหตุที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่ อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีพลเมืองชาวมุสลิมมากที่สุด ในโลก แต่พลเมืองส่วนหนึ่ง นับถือศาสนาคริสต์และฮินดู ความตึงเครียดเรื่องความแตกต่างทางศาสนา ปะทุ ขึ้นในอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังพรรคการเมืองมุสลิมพยายามเรียกร้องให้ใช้กฎหมายอิสลาม หรือ ชารีอะห์ เป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ จึงสร้างความวิตกกังวลแก่พลเมืองที่นับถือศาสนาอื่น