ความคืบหน้ากรณีการขู่วางระเบิดเครื่องบินสายการบิน Scoot เส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่

    97

     เมื่อ ๖ เม.ย. ๖๑ สนข.Strait Times และ สนข.รอยเตอร์ส ว่า เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๑ เกิดเหตุขู่วางระเบิดสายการบิน Scoot เที่ยวบิน TR634 ท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์ ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่มีผู้โดยสาร ๑๗๓ คน และลูกเรือ ๖ คน ซึ่งสิงคโปร์ได้ส่ง บ.ขับไล่ แบบ F – 15SG จํานวน ๒ เครื่อง บินขึ้นไป นํา บ.ดังกล่าว เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานชางงี ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ไม่พบวัตถุระเบิด ทราบว่า มีเพียง ผู้โดยสารชายคนหนึ่ง (ไม่เปิดเผยรายละเอียด) แจ้งต่อพนักงานต้อนรับว่า ตนมีระเบิดในกระเป๋าถือ นักบิน ทราบเรื่องจึงขอนําเครื่องกลับไปตรวจสอบ โดยผู้โดยสารดังกล่าว ถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย