ทอ.บรูไนรับมอบ ฮ.S–70i Blackhawk จากสหรัฐฯ ครบ ๑๒ เครื่อง

    288

    เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘ สขช. รายงานว่า พล.อ.จ. Dato Seri Pahlawan Hj Wardi Hj Abdul Latip ผบ.ทอ.บรูไน เปิดเผยว่า ทอ.บรูไนได้รับมอบ ฮ.S–70i Blackhawk จากบริษัท Sikosky International Operations ของสหรัฐฯ ครบ ๑๒ เครื่อง เมื่อช่วงต้นปี ๒๕๕๘ ตามข้อตกลงจัดซื้อของ กห.บรูไน เมื่อปี ๒๕๕๔ เพื่อทดแทน ฮ. Bell 212 และ BO 105 ซึ่งใช้งานมากกว่า ๓๐ ปี โดยบรูไนทยอยรับมอบจำนวน ๔ เครื่องแรก เมื่อปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ทอ.บรูไนคาดหวังว่า ฮ.Blackhawk ซึ่งมีพิสัยการบินมากกว่า ๕๐๐ ไมล์ทะเล ช่วยเพิ่มศักยภาพปฏิบัติการและการลาดตระเวนน่านน้ำของบรูไน ตามเป้าหมายที่ระบุในสมุดปกขาวของ กห.บรูไน ฉบับปรับปรุงเมื่อปี ๒๕๕๐

    NO COMMENTS

    Leave a Reply