นรม.กัมพูชา กล่าวว่า ไม่ยอมแลกอิสระกับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

54

เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๖๒ สมเด็จ ฮุน เซน นรม.กัมพูชา เปิดเผยว่า กัมพูชา จะไม่ยอมแลกเปลี่ยน ความเป็นอิสระและอธิปไตยกับความช่วยเหลือจากต่างชาติ พร้อมกับผลักดันให้นานาประเทศไม่เข้ามาแทรกแซง กิจการภายในประเทศของกัมพูชา การแสดงความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่สหภาพยุโรป (EU) ได้เริ่ม ดําเนินการที่จะเข้าสู่กระบวนการระงับการเข้าถึงตลาดของ EU ภายใต้กลไกการค้า Everything But Arms (EBA) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานภายในประเทศ โดยคณะกรรมาธิการยุโรป  ซึ่งประสานงานเรื่องนโยบายการค้าให้กับ EU ระบุในแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ใน วารสาร EU Official Journal ใน ๑๒ ก.พ. ๖๒ ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้กระบวนการดังกล่าวดําเนินการได้ไปจนถึง ใน ส.ค. ๖๓ (ที่มา : สนข.อินโฟเควสท์)