นรม.กัมพูชา เรียกร้องให้ญี่ปุ่นคงสนับสนุนการเลือกตั้งของกัมพูชา

    86

    เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๑ สมเด็จ ฮุน เซน นรม.กัมพูชา กับ นรม. ชินโซ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น  ออกแถลงการณ์ร่วมนอกรอบการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ว่า นรม.กัมพูชา เรียกร้องให้ญี่ปุ่น คงการสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งของกัมพูชา และกล่าวยินดีที่เยือนญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ๖๕ ปี ความสัมพันธ์กัมพูชา – ญี่ปุ่น และกรณี นรม.ญี่ปุ่น เชิญนักการเมือง จนท.ตุลาการ และ กกต.กัมพูชารุ่นใหม่ เยือนญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ประชาธิปไตย รวมทั ง ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ที่สนับสนุนกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย – ยุโรป (ASEM) ในปี ๒๕๖๓ ด้าน นรม.ญี่ปุ่น กล่าวยินดีที่กัมพูชาให้คำมั่นสนับสนุนยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกว้าง และเห็นพ้องการคงความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้  ทั้งสองฝ่ายมีการหารือประเด็นระหว่างประเทศ ความท้าทายในและนอกภูมิภาค (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง สนข.AKP และ สนข.Freshnews)