นรม.มาเลเซีย กล่าวสนับสนุนนโยบายเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑

    50

    เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๒ ตุน ดร.มหาเธร์โมฮัมหมัด นรม.มาเลเซีย กล่าวระหว่างเข้าร่วม ประชุมโครงการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ครั้งที่ ๒ ที่กรุงปักกิ่ง จีน เพื่อสนับสนุนนโยบายเส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ ๒๑ ว่า โครงการนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการเชื่อมโยงกับยุโรป ช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้เท่านั้น แต่เป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ไม่เพียงแค่ภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. และจีนเท่านั้น ยังรวมไปถึง ประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาค ตอ.กลาง แอฟริกา และแถบลาตินอเมริกา โดยก่อนหน้านี้ในช่วงระยะเวลา ไม่ถึงปีหลังได้รับการเลือกตั้ง ตุน ดร.มหาเธร์โมฮัมหมัด เดินทางเยือนจีนแล้ว ๒ ครั้ง และรื้อฟื้นโครงการ ก่อสร้างโครงการรถไฟเชื่อมชายฝั่งภาค ตอ. – ตต. (ECRL) กับจีน (ที่มา : สนข.ไทย)