นรม.มาเลเซีย ระบุว่า การแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในภาครัฐมาเลเซีย ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหา

    48

    เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๒ ตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นรม.มาเลเซีย แถลงว่า การแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำ คัญในภาครัฐของมาเลเซีย เช่น ประธาน กกต. (EC) ประธานคณะกรรมการ ปราบปรามการทุจริตแห่งมาเลเซีย (MACC) คกก.แต่งตั้งผู้พิพากษา (JAC) รวมถึง คกก.สิทธิมนุษยชนมาเลเซีย (Suhakam) จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการ สรรหาเพื่อเลือกบุคคลที่เหมาะสมมารับหน้าที่ ทั้งยังชี้แจงว่า การแต่งตั้งนาง ลาตีฟะ โกยา เป็นประธาน MACC เมื่อ มิ.ย. ๖๒ เป็นการดำเนินการแต่งตั้งโดยใช้รูปแบบเดิม ท่าทีดังกล่าวของ นรม.มาเลเซีย มีขึ้นหลังจาก ที่ก่อนหน้านี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีการแต่งตั้งนาง ลาตีฟะ เป็นประธาน MACC โดยไม่ปรึกษา ครม. (ที่มา : สขช.)