นักสร้างภาพยนตร์ชาวออสเตรเลีย ได้รับอภัยโทษจากทางการกัมพูชา

    95

    เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษากัมพูชาเผยแพร่คำสั่งอภัยโทษให้แก่ นายเจมส์ริกเก็ตสันผู้สร้างภาพยนตร์ชาวออสเตรเลีย อายุ ๖๙ ปี ซึ่งศาลแขวงกรุงพนมเปญ มีคำพิพากษา เมื่อปลาย ส.ค. ๖๑ ให้นาย ริกเก็ตสัน ซึ่งถูกจับกุมเมื่อ มิ.ย. ๖๐ รับโทษจ าคุกเป็นเวลา ๖ ปี ข้อหาจารกรรมข้อมูลลับของ ทางราชการ และการดำเนินกิจกรรมรวบรวมข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกัมพูชาซึ่งกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บันทึกภาพกิจกรรมหาเสียงของฝ่ายค้านในช่วงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่จำเลยยืนกรานว่า เป็นการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับเด็กไร้บ้านเท่านั้น ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา เตรียมเนรเทศนาย ริกเก็ตสัน ออกจากกัมพูชาต่อไป (ที่มา : สขช. รายงานอ้างเว็บไซต์ Cambodia News)