บรูไนจับกุมชาวอินโดนีเซีย ๔ คน ข้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย

    147

    เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๐ หน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศบรูไน และตำรวจบรูไน ร่วมปฏิบัติการ เมื่อ ก.พ. ๖๐ สามารถจับกุมชาวอินโดนีเซีย ๔ คน ได้แก่ นาย Teuku Muhammad Zein Teuku Sofyan อายุ ๓๑ ปี นาย Murtadho Bakri อายุ ๔๖ ปี นาย Andri Rayahu Sukiman อายุ ๓๓ ปี และนาย Firdaus Muhammad Ali อายุ ๓๗ ปี ข้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามกฎหมายความมั่นคงภายในของบรูไน โดยทางการบรูไนตรวจพบว่า ชาวอินโดนีเซียทั้ง ๔ คน เผยแพร่อุดมการณ์ของกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State – IS) ทางอินเทอร์เน็ต และในจำนวนนี้ ๒ คน ครอบครองวัตถุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งหมด ถูกส่งกลับอินโดนีเซียแล้ว และห้ามเดินทางกลับเข้าบรูไน