บรูไนห้ามชาวมุสลิมจัดงานหรือเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส

    282

    เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๘  Haji Anwari Haji Rawee จนท.กระทรวงกิจการศาสนาบรูไน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมในบรูไนจัดงานหรือเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส รวมทั้งตกแต่งต้นคริสต์มาส การประดับบ้านโดยใช้สัญลักษณ์ไม้กางเขน การร้องเพลงและการจุดเทียน เพราะอาจทำลายความศรัทธาต่อศาสนาอิสลามของชาวมุสลิม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเงิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์บรูไน หรือจำคุก ๕ ปีขึ้นไป ตามกฎหมายอาญาอิสลาม ซึ่งบรูไนประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๕๗ ส่วนชาวคริสเตียนในบรูไนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน สามารถจัดงานฉลองได้ภายในชุมชนของตนเอง โดยใช้ความสงบ อย่างไรก็ดี การประกาศห้ามจัดงานดังกล่าวของบรูไน เผชิญกระแสต่อต้านจากชาวคริสเตียนในประเทศอื่นๆ รณรงค์ให้ชาวคริสเตียนในบรูไนโพสต์ภาพถ่ายของตนเองกับต้นคริสต์มาสเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์