บรูไนและอินเดียเห็นพ้องให้ใช้การเจรจาแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้

    323

    เมื่อ ๓ ก.พ.๕๙  พล.ร.อ. ดาโต๊ะ ซรี ปาห์ลาวัน อับดุล อาซิส ฮัจญี โมฮัมหมัด ทามิต รมช.กห.บรูไน พบหารือกับนายโมฮัมหมัด ฮามิด อันซารี รองประธานาธิบดีอินเดีย ระหว่างการเยือนบรูไน มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๓ ฉบับ ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านการทหาร ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความคืบหน้าการเจรจาเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct – COC) ทั้งนี้ อินเดียสนับสนุนให้อาเซียนใช้แนวทางการเจรจาแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับจีน โอกาสนี้ นายอันซารีมีกำหนดการเข้าเฝ้าฯ และหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน