ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ชื่นชมจีนและรัสเซีย ที่ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่มีเงื่อนไข

    100

    เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๑ ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ กล่าวถึงกรณี ส.ว.สหรัฐฯ เสนอกฎหมายห้ามส่งออกอาวุธให้ฟิลิปปินส์ว่า เป็นเหตุให้ฟิลิปปินส์พิจารณาขอความช่วยเหลือจากจีนและ รัสเซีย ซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่ร้องขอสิ่งใดตอบแทน และทำตามที่ให้วาจาไว้ โดยเฉพาะ จีน ที่ให้คำมั่นจะให้ความช่วยเหลือเมื่อฟิลิปปินส์ร้องขอ โอกาสนี้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ชาติ อาเซียน ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของตน โดยไม่อิง ตต. ก่อนหน้านี้ เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๑ โฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวว่า กรณีจีนประจำการอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ บนเกาะเทียม ๓ แห่งในทะเลจีนใต้ (ฟิลิปปินส์เรียกทะเลฟิลิปปินส์ตต.) ไม่เป็นภัยคุกคามต่อฟิลิปปินส์ อันเนื่องมาจากมิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างกัน