ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ขอสภาต่ออายุกฎอัยการศึกเกาะมินดาเนาอีก ๑ ปี

54

เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๑ ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ ขอให้สมาชิกสภาต่อ อายุกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้บนเกาะมินดาเนา ทางใต้ของประเทศไปจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๒ เพื่อกวาดล้างการ ก่อความไม่สงบที่ยังคงมีอยู่ โฆษกประธานาธิบดี ดูเตอร์เต แถลงว่า จําเป็นต้องขยายกฎอัยการศึกบนเกาะมินดาเนา เป็นครั้งที่สาม เพื่อปกป้องประเทศและประชาชน หากไม่ทําเช่นนั้น ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นก็จะสูญเปล่า  และอาจเปิดทางให้กลุ่มกบฏแข็งแกร่งขึ้น คาดว่าสมาชิกสภาจะเห็นชอบอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ประธานาธิบดี ดูเตอร์เต ประกาศกฎอัยการศึกครั้งแรก เมื่อกลุ่มติดอาวุธบุกยึดเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนา

– ๔ – เมื่อ พ.ค. ๖๐ เป็นสงครามยืดเยื้อนาน ๕ เดือน มีคนเสียชีวิต ประมาณ ๑,๒๐๐ คน กฎอัยการศึกเปิดทางให้ กองทัพใช้มาตรการต่างๆ เช่น ห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาลหรือเคอร์ฟิว ตั้งจุดตรวจ ควบคุมการครอบครองปืน เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์อ้างว่า ผู้บัญชาการทหาร และตํารวจ เสนอแนะประธานาธิบดีต่ออายุกฎอัยการศึกหลัง ครบกําหนดสิ้นปี ๒๕๖๑ เพื่อกวาดล้างกลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์และกลุ่มติดอาวุธที่ยังก่อความรุนแรงบนเกาะใหญ่ อันดับสองของประเทศแห่งนี้ ซึ่งมีประชากรมากกว่า ๒๐ ล้านคน ขณะที่ สมาชิกสภาฝ่ายค้านคัดค้านเพราะมี การใช้อํานาจโดยมิชอบตลอด ๑ ปี ครึ่งที่ผ่านมา เหยื่อของกฎอัยการศึกไม่ใช้กลุ่มกบฏแต่เป็นประชาชนที่ถูก ละเมิดสิทธิพลเรือน สิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน กลุ่มสิทธิแห่งหนึ่งอ้างว่า ตั้งแต่ พ.ค. ๖๐ เป็นต้นมา มีประชาชนประมาณ ๑,๔๕๐ คน ถูกจับกุมโดยมิชอบ และเกือบ ๑๕๐ คนถูกยัดข้อหาทางการเมือง (ที่มา : สนข.ไทย)