ผลการเลือกคณะกรรมการกลางของกลุ่มกะเหรี่ยง KNU

97

 เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๐  สนข.อิระวดี เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการกลาง (Central Standing Committee – CSC) ของสภาแห่งชนชาติกะเหรี่ยง (KNU) ในที่ประชุมสภาคองเกรส ครั้งที่ ๑๖ ณ ฐานบัญชาการ จ.ผาอัน รัฐกะเหรี่ยง (ด้านตรงข้าม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก) ว่า CSC มี ๕๕ คน มาจากการเลือกตั้ง ๔๑ คน และเป็นโดยตำแหน่ง (ผบ.กองกำลังย่อย ในแต่และเขตพื้นที่ของ KNU) ๑๔ คน ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า พล.อ.มูตูเซโพ ประธาน KNU คนปัจจุบัน และปะโด้ซอกวยทูวิน เลขาธิการ KNU ได้รับเลือกเป็น CSC ขณะที่ นางหน่อซิโพร่าเส่ง รองประธาน KNU ไม่ได้รับเลือกเป็น CSC ทำให้หมดสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกลาง (Central Executive Committee – CEC) ด้วย ลำดับต่อไป KNU จะเลือกบุคคลใน CSC จำนวน ๑๑ คน ขึ้นทำหน้าที่เป็น CEC ที่สำคัญ คือ ตำแหน่งระดับสูง ๕ ตำแหน่ง ได้แก่ ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเลขาธิการร่วมอีก ๒ ตำแหน่ง คาดว่า จะมีการเลือกตั้ง CEC และประกาศผล ใน ๘ เม.ย. ๖๐