ผู้ก่อการร้ายต่างชาติ ๗ คน เคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรงในฟิลิปปินส์

    46

    เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒ Western Mindanao Command (WestMinCom) ของกองทัพ ฟิลิปปินส์ แถลงว่า ผู้ก่อการร้ายชาวต่างชาติ ๗ คน เคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรงในฟิลิปปินส์ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กลุ่มก่อการร้าย Abu Sayyaf และกลุ่ม Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ก่อเหตุวางระเบิด ระเบิดฆ่าตัวตาย และฝึกก่อการร้ายในรูปแบบอื่น ขณะที่กองทัพฟิลิปปินส์ได้รวบรวมข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวผู้ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มก่อการร้าย ๔๒ คน แต่ยังไม่เปิดเผยสัญชาติและข้อมูลอื่น ทั้งนี้ กองทัพ และตำรวจฟิลิปปินส์ ยืนยันว่า หนึ่งในสองผู้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเพื่อโจมตีค่ายทหารที่เมือง Indanan จ.Sulu เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ เป็นชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นกรณีแรกที่ชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในประเทศ (ที่มา : สขช.)