มาเลเซีย จะจัดตั้งศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติแบบครบวงจร เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๒

    46

    เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๒ ตุน ดร.มหาเธร์โมฮัมหมัด นรม.มาเลเซีย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ระหว่างเยือนจีนว่า มาเลเซีย จะจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ชาวต่างชาติที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจหรือลงทุนในมาเลเซีย โดยระบุว่า ปัญหาหนึ่งที่กลุ่มนักธุรกิจจีนหยิบยกขึ้น – ๓ – ระหว่างหารือคือ ความล่าช้าในการดำเนินการจัดตั้งธุรกิจในมาเลเซีย เพราะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่กว่า ๒๐ คน และเดินทางไปหลายแห่ง ทั้งนี้เชื่อว่า ศูนย์ดังกล่าวจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากหลายประเทศ ไม่ใช่เฉพาะจีน ทั้งยังระบุว่า การลงทุนจากจีนจะเพิ่มขึ้นจากการที่มาเลเซียเข้าร่วมโครงการ Belt and Road Initiative – BRI ของจีน (ที่มา : สขช.)