มาเลเซีย ปรับลดเป้าหมายทางเศรษฐกิจต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๓

    94

    เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๑ ทำเนียบ นรม.มาเลเซีย ออกแถลงการณ์กำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีอัตราการเจริญเติบโตระหว่างร้อยละ ๔.๕ – ๕.๕ ลดลงจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ระหว่างร้อยละ ๕ – ๖ ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. เริ่มได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้สกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่า และการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) ปรากฏว่า มาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ ๒๕ เป็นอันดับ ๒ ของภูมิภาค รองจากสิงคโปร์ (ที่มา :  เว็ปไซต์ สนข.ผู้จัดการ)