มาเลเซีย พยายามขอความร่วมมือกับจีนให้ส่งตัวนาย Jho Low กลับมาเลเซีย

84

เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๑ ตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นรม.มาเลเซีย ระบุระหว่างพบกลุ่ม นักวิชาการด้านการต่างประเทศที่สหรัฐฯ ว่า มาเลเซีย พยายามประสานทางข้างกับจีน เพื่อนำตัวนาย Low Taek Jho หรือ Jho Low นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ที่เคยเป็นที่ปรึกษาของกองทุนพัฒนามาเลเซีย (1MDB) กลับมาเลเซีย และชี้แจงว่า การที่มาเลเซียไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีน จึงไม่สามารถกล่าวหาจีนได้ว่า ให้ที่หลบซ่อนแก่นาย Jho Low นอกจากนี้ ตุน ดร. มหาเธร์ฯ ยังไม่เชื่อกรณีมีข้อกล่าวหาว่า นาย Jho Low เป็นแหล่งข่าวให้จีน โดยเห็นว่า จีน ไม่น่าจะเชื่อถือนาย Jho Low อีกแล้ว แต่เมื่อพิจารณาเหตุผลที่จีนไม่ยอม ขับไล่บุคคลดังกล่าวออกนอกประเทศ อาจเป็นไปได้เช่นกันว่า จีน น่าจะต้องการใช้นาย Jho Low เป็นเครื่องมือ ในการต่อรองกับมาเลเซีย (ที่มา : สขช.)