รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่า ไม่ประสบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

65

เมื่อ ๕ ก.พ. ๖๒ กระทรวงสิ่งแวดล้อม กัมพูชา ยืนยันว่า สภาพอากาศในกัมพูชา โดยเฉพาะ ในราชธานีพนมเปญเป็นปกติ และไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันของประเทศเพื่อนบ้าน (ไม่ระบุ) รัฐบาล กัมพูชา เฝ้าระวังและประเมนิคุณภาพอากาศตลอด ๒๔ ชม. พร้อมขอให้ประชาชนอย่ากังวลและรัฐบาลจะแจง้ เตือนหากพบความผิดปกติ ก่อนหน้านี้ เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๒ สอท.กัมพูชา/ไทย ประกาศเตือนชาวกัมพูชาและ แรงงานกัมพูชาในไทย ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และนครปฐมให้ระวังสุขภาพ รวมทั้ง ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 หากอยู่ในที่แจ้ง พร้อมปฏิเสธข่าวสารที่ระบุว่า กัมพูชา ประสบปัญหา ฝุ่นละอองเหมือนไทย (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง สนข.AKP ของรัฐบาลกัมพูชา และ นสพ.Khmer Times)