รัฐบาลมาเลเซีย ยังไม่กำหนดกรอบเวลาการยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันการปลุกระดมปี ๒๔๙๑

    76

    เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๑ ตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นรม.มาเลเซีย แถลงว่า รัฐบาลมาเลเซีย จะยังไม่กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันการปลุกระดมปี ๒๔๙๑ (Sedition Act 1948)เนื่องจากต้องใช้เวลาในการผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน อีกทั้งชี แจงว่า การที่รัฐบาลจะพิจารณายกเลิก/แก้ไขกฎหมายอีกหลายฉบับ ยังต้องใช้เวลาเช่นกัน เนื่องจากอัยการสูงสุด ต้องทบทวนกฎหมายฉบับใหม่  ซึ่งเกี่ยวพันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ปัจจุบัน PH ยังไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพราะไม่มีเสียงข้างมากถึง ๒ ใน ๓ ทั้งนี้  การยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันการปลุกระดมปี ๒๔๙๑ อยู่ใน Manifesto ของรัฐบาลพันธมิตรแห่งความหวัง (Pakatan Harapan – PH/กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล) ด้วย โดยก่อนหน้านี้  มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐบาลชุดใหม่บังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว จับกุมกับฝ่ายตรงข้ามหลายครั้ง กรณีล่าสุดคือ การจับกุมนาย อัซมัน นูร์ อดัม พี่ชายของ ดาโต๊ะ โละก์มัน นูร์ อดัม สมาชิกสภาสูงสุดพรรคอัมโน (ที่มา : สขช.)