รัฐบาล สปป.ลาว เปิดศูนย์ช่วยเหลือปรับสถานภาพแรงงานลาวที่ทำงานในไทย

    155

    เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๖๐ นสพ.เวียงจันทน์ไทมส์ ว่า นางอานุสอน คำสิงสะหวัด รก.ผอ.กองพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เปิดเผยว่า รัฐบาล สปป.ลาว เปิดศูนย์ช่วยเหลือปรับสถานภาพแรงงานลาวที่ไทย ซึ่งเปิดดำเนินการระหว่าง ๒๘ ส.ค. ๖๐ – ก.พ. ๖๑ เพื่อยืนยันสัญชาติของแรงงานลาวที่ถือบัตรชมพู พร้อมลงทะเบียนและให้ความช่วยเหลือแรงงานให้มีเอกสารทำงานถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุว่า รัฐบาล สปป.ลาว ต้องการยืนยันสัญชาติแรงงานเพื่อรักษาสิทธิของแรงงาน คาดว่า ศูนย์ดังกล่าวจะลงทะเบียนและปรับสถานภาพแรงงานลาวได้ประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คนต่อวัน ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ สปป.ลาว อนึ่ง แรงงานลาวกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูส่วนใหญ่ ทำงานในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รวมถึงแรงงานทั่วไป ระยะเวลาการทำงานในไทยกว่า ๒ ปี ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๗๑,๐๐๐ คน