ศาลเวียดนาม พิพากษาจําคุกตลอดชีวิตอดีตสมาชิกโปลิตบุโร และ ผู้บริหารกิจการรัฐฐานฉ้อโกง

    128

    เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๖๑ นสพ. VnExpress ว่า ศาลเวียดนาม พิพากษา จําคุกตลอดชีวิตนาย Trinh Xuan Thanh อดีตประธานบริษัท PetroVietnam Construction ซึ่งถูกลักพาตัว ไปจากสวนสาธารณะในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี เมื่อปี ๒๕๖๐ ในข้อหาฉ้อโกงและละเมิดกฎระเบียบรัฐ ทําให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงคิดเป็นมูลค่ากว่า ๕.๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตัดสินจําคุกนาย Ding La Thang อดีต รมว.ขนส่ง สมัยอดีต นรม.เหวียน เติ๊น สุง/สมาชิกกรมการเมือง (โปลิตบุโร) และอดีตประธานบริษัท PetroVietnam เป็นเวลา ๑๓ ปี ฐานละเมิดการจัดการด้านเศรษฐกิจ ส่วนจําเลยคนอื่นๆ อีก ๒๐ คน ต้องโทษจําคุก เป็นเวลา ๒๒ ปี ศาลระบุว่า จําเลยลุแก่สถานะในระหว่างดํารงตําแหน่งสําคัญในโครงการ ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ และถือมีความสําคัญต่อชาติ คําตัดสินดังกล่าว ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของการปราบปรามทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวงของเวียดนาม ภายใต้การบริหารงานของนายเหวียน ฟู่ จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ขณะที่ นาย Carlyle A. Thayer นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเวียดนาม มองว่า กรณีนาย Thang เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมในการใช้อํานาจเพื่อสร้างเครือข่ายจนร่ํารวยของ จนท.รัฐ