สปป.ลาว เตรียมก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำโม้ ๒ ที่แขวงเชียงขวาง

    174

    เมื่อ ๓ เม.ย.๖๐รายงานอ้างสำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่า นายคำเลียน พนเสนา รมช.แผนการและการลงทุน สปป.ลาว ร่วมกับนายTran Huan thanh ผอ.บ.ไฟฟ้าน้ำโม้ ๒ จำกัด ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำโม้ ๒ เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๐ เขื่อนไฟฟ้าน้ำโม้ ๒ ตั้งอยู่ในลำน้ำโม้ เมืองหมอก แขวงเขียงขวาง มีกำลังการติดตั้ง ๑๒๐ เมกะวัตต์ คาดว่า ใช้เวลาก่อสร้าง ๓ ปี ๖ เดือน ระยะสัมปทาน ๒๗ ปี รวมมูลค่า ๒๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการร่วมหุ้นระหว่าง ๕ บริษัท ได้แก่ ๑) บ.พงซับทะวีก่อสร้างขัวทาง เคหาสถานและชลประทาน จำกัด (เอกชนลาวถือหุ้นร้อยละ ๓๗) ๒) บ.น้ำโม้เวียดนาม (เวียดนามถือหุ้นร้อยละ ๒๓) ๓) บ.กลุ่มดวงจะเลินจำกัด (เอกชนลาวถือหุ้นร้อยละ ๒๑) ๔) บ.การค้า Dong Tanh (เวียดนามถือหุ้นร้อยละ ๑๔) และ ๕) บ.แสงจันก่อสร้าง (เอกชนลาวถือหุ้นร้อยละ ๕)