สปป.ลาว เปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงที่แขวงบ่อแก้ว

    170

    เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๐ สำนักข่าวสารประเทศลาว ว่า สปป.ลาว จัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง บริเวณเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เส้นทางดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สปป.ลาวกับจีน มีความยาว ๒๒.๔ กม. กว้าง ๗ ม. ปูลาดด้วยยางมะตอย ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัททางรถไฟเลขที่ ๑๗ ของจีน ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖ เดือน มูลค่าการลงทุนเบื้องต้น ๒๕๕ ล้านหยวน (ประมาณ ๓๖.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ สปป.ลาวคาดหวังว่า เส้นทางดังกล่าว จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้า อำนวยความสะดวกในการสัญจร ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในแขวงบ่อแก้วมากขึ้น อนึ่ง เส้นทางดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนเชื่อมโยงจากเมืองต้นผึ้งถึงชายแดนจีน รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๓๘ กม.