สมาชิกกลุ่มมาอูเต ยอมมอบตัวกับกองทัพฟิลิปปินส์

    101

    เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๑ กองทัพฟัลิปปินส์ เปิดเผยว่า สมาชิกกลุ่มมาอูเต จํานวน ๑๕ คน ยอมมอบตัวกับ จนท. หลังจากครบรอบ ๑ ปี เหตุการณ์บุกยึดเมืองมาราวี ทําให้มีผู้ยอมมอบตัวเพิ่มขึ้นจาก ๒๗ คน เป็น ๔๒ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ศักยภาพของกลุ่มมาอูเต เริ่มลดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้ยอมมอบตัวทั้งหมด มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การบุกยึดเมืองมาราวีเมื่อปี ๒๕๖๐ (ที่มา : สขช.)