สหภาพยุโรปจะลงโทษ จนท.เมียนมากรณีละเมิดสิทธิชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๑

    104

    เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ นักการทูตและ จนท.สหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า EU จะลงโทษ จนท.ด้านความมั่นคงของเมียนมา ๗ คน ซึ่งEU เห็นว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังระบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิม ในรัฐยะไข่ ทั้งนี้ รายงานแจ้งว่า จนท.เมียนมา ทั้ง ๗ คน จะถูกอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางไปยัง EU หลังจากที่ก่อนหน้านี้ EU ได้ขยายระยะเวลาการห้ามจัดส่งอาวุธ และห้ามร่วมในการให้การฝึกอบรมหรือ ร่วมมือกับกองทัพเมียนมา มาตรการลงโทษครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการทูตของ EU ซึ่งระงับมาตรการเข้มงวดกับเมียนมา เมื่อปี ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนการที่เมียนมาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ชะตากรรมของชาวมุสลิมในรัฐยะไข่เกือบ ๗๐๐,๐๐๐ คน ที่ต้องอพยพหนี ภัยความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมา ทำให้ความสัมพันธ์กับ EU ไม่ราบรื่น ขณะที่ เมียนมา ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ (ที่มา : สนข.ไทย)