สหรัฐฯยกเลิกการคว่ำบาตรเมียนมาด้านเศรษฐกิจ

117

เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๙ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกคำสั่งบริหาร ที่ระบุว่า เมียนมาเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ โดยได้ยืนกรณีดังกล่าวต่อฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ท่าทีดังกล่าว ทำให้สหรัฐฯ ยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และการค้า รวมทั้งบุคคลบางคน ต่อเมียนมา อย่างไรก็ดี คำสั่งผู้บริหารดังกล่าว ไม่ได้รวมถึงการยกเลิกการคว่ำบาตรบุคคลที่อยู่ภายใต้คำสั่งอื่นๆ ซึ่งยังทำให้ ยังมีบุคคลชั้นนำของเมียนมา ที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด และละเมิดสิทธิมนุษยชน ยังถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรอยู่