สิงคโปร์ จะส่งมอบเงินหลายสิบล้านดอลลาร์สิงคโปร์ที่ยึดได้ในคดี ทุจริตคืนให้มาเลเซีย

    36

    เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๒ สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ดำเนินการสอบสวนเรื่องขบวนการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB ซึ่งมีขบวนการอยู่ในหลายประเทศในเอเชียและสหรัฐฯ โดยในสิงคโปร์ ตำรวจคดีเศรษฐกิจสามารถยึดเงินจากขบวนการในสิงคโปร์ได้ ๕๐.๓ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๑,๑๔๐ ล้านบาท) และศาลสิงคโปร์ได้อนุญาตให้นำเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้มาเลเซีย ทั้งนี้ ขบวนการทุจริตในกองทุน1MDB โยงถึงนาย นาจิบ ราซัค อดีต นรม.มาเลเซีย รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด โดยคดีทุจริต ดังกล่าวเป็นประเด็นหลักที่ทำให้นาย นาจิบ พ่ายแพ้การเลือกตั้ง และทำให้ นาย นาจิบ ถูกจับและถูกดำเนินคดีไป เมื่อ เม.ย. ๖๒ (ที่มา : สนข.ไทย)