สิงคโปร์ ห้ามนักสอนศาสนาที่เผยแพร่คำสอนบิดเบือนเข้าประเทศ

    110

    เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๐  มท.สิงคโปร์เปิดเผยว่า ทางการสิงคโปร์ ไม่อนุญาต ให้นักสอนศาสนาจำานวน ๒ คน ได้แก่ นาย Ismail Menk หรือ Mufti Menk ชาวซิมบับเว และนาย Haslin bin Baharim ชาวมาเลเซีย ที่ต้องการเดินทางเข้าสิงคโปร์ระหว่าง ๒๕ – ๒๙ พ.ย. ๖๐ เพื่อเผยแพร่ศาสนา เนื่องจากบุคคลทั้งสอง เผยแพร่คำสอนศาสนาที่บิดเบือนจากหลักศาสนาอิสลาม โดยนาย Ismail ระบุว่าการที่ ชาวมุสลิม กล่าวอวยพรผู้นับถือศาสนาอื่นเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสของชาวคริสต์ และเทศกาลแห่งแสงไฟ (Deepavali) ของชาวฮินดู เป็นบาปใหญ่ ขณะที่นาย Haslin กล่าวหาผู้นับถือศาสนาอื่นว่ามีพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบน ทั้งนี้ นักสอนศาสนาทั้ง ๒ คนกำหนดเดินทางจากอินโดนีเซียถึงสิงคโปร์ทางเรือใน ๒๕ พ.ย. ๖๐