สิงคโปร์ – เกาหลีใต้ ร่วมลงนาม MoU มุ่งยกระดับความร่วมมือภาคเอกชน

    103

    เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๑ องค์การวิสาหกิจสิงคโปร์ (Entreprise Singapore) เปิดเผยว่า  นรม.ลี เซียน ลุง แห่งสิงคโปร์ และประธานาธิบดีมูน แจ-อิน แห่งเกาหลีใต้ ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึก ความเข้าใจ (MoU) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ คาดว่า จะเสริมสร้าง พันธมิตรใหม่ที่มุ่งผลักดันความร่วมมือและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ระหว่างภาคเอกชนของเกาหลีใต้และสิงคโปร์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงเหล่าสตาร์ทอัพ โดยข้อตกลง MoU ลงนามร่วมกัน ระหว่างองค์การวิสาหกิจสิงคโปร์ กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ และสำนักงานส่งเสริมการค้า และการลงทุนเกาหลีใต้ (KOTRA) รายงานระบุว่า การผนึกกำลังพันธมิตรครั้งนี้ จะมอบโอกาสให้แก่บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดเล็กของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายตลาดใหม่และร่วมดำเนินโครงการระหว่างประเทศผ่าน สหพันธ์ทางธุรกิจ ด้านนายปึง เชียง บุน ประธาน จนท.บริหารขององค์การวิสาหกิจสิงคโปร์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เติบโตอย่างมั่นคงในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา อนึ่ง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เดินทางเยือนสิงคโปร์ ระหว่าง ๑๑ – ๑๓ ก.ค. (ที่มา : สนข.ซินหัว)