สิงคโปร์ สั่งซื้อ บ.โบอิ้ง ๓๙ เครื่อง จากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความเป็น หุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน

    134

    เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๐ เว็บไซต์ข่าวแชนเนลนิวส์เอเชียของสิงคโปร์ รายงานว่า นรม.ลี เซียน ลุง แห่งสิงคโปร์ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ร่วมผลักดันสัมพันธะสหรัฐฯ – สิงคโปร์ ให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น ด้วยการรวมเป็นสักขีพยานการลงนามในข้อตกลงสั่งซื้อ บ.โบอิ้งของสหรัฐฯ จํานวน ๓๙ เครื่อง ของ สิงคโปร์แอร์ไลน์ มูลค่าเกือบ ๑๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย นรม.ลี เซียน ลุง กล่าวถึงข้อตกลงนี้ว่า จะเกิด ผลดีต่อทั้งสองฝ่ายคือ จะช่วยทําให้ บ.โดยสารของสิงคโปร์ มีความทันสมัยมากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการ จ้างงานในสหรัฐฯ การแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ หลังการประชุมที่ทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๐ นรม.ลี เซียน ลุง กล่าวถึงสัมพันธะสหรัฐฯ-สิงคโปร์ ว่า เป็นความสัมพันธะทั้งในเชิงลึก และ กว้าง คือ ครอบคลุมความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ที่สําคัญคือ สิงคโปร์เป็นประเทศเดียว ในเอเชียที่ให้การสนับสนุน ทั้งในด้าน บ.รบและนักบินไปร่วมกับสหรัฐฯ และพันธมิตรในการปราบปราม กลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State – IS) ในอิรักและซีเรีย ตั้งแต่เริ่มแรกและอย่างต่อเนื่อง สําหรับความสัมพันธะ ด้าน กห. นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ สิงคโปร์ อนุญาตให้ ทอ.สหรัฐฯ บ. และกองเรือของกองทัพเรือสหรัฐฯ แวะเวียน ไปลงจอดหรือเข้าเทียบท่าในสิงคโปร์มาโดยตลอด ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับทหาร สิงคโปร์กว่า ๑,๐๐๐ นายต่อปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์ ขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ส่ง ฮ.ลําเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ชายฝั่งทาง ตอ.ของสหรัฐฯ หลังถูกพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม เมื่อปลาย ส.ค. ๒๕๖๐ และขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้การช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุเรือรบยูเอสเอส จอห์น แม็คเคน ของสหรัฐฯ ชนกับเรือบรรทุกน้ํามันลําหนึ่งที่บริเวณนอกชายฝั่งของสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ ที่แน่นแฟ้น และนับว่าจะยิ่งแน้นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สําหรับประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือ ผู้นําทั้งสองได้ร่วมกัน ประณามเกาหลีเหนือกรณีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ ๖ เมื่อไม่นานมานี้ และทดสอบขีปนาวุธมาหลายครั้ง ในช่วงที่ผ่านมา แต่ยอมรับว่า ไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างง่ายดาย ผู้นําทั้งสองเห็นตรงกันว่า การกดดัน เป็นสิ่งจําเป็น แต่การเจรจาก็สําคัญไม่ด้อยไปกว่ากัน สหรัฐฯ จะทํางานร่วมกับประเทศอื่นๆ รวมถึงจีน เพื่อหาทางคลี่คลายปัญหานี้ต่อไป โดยประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนจีนใน พ.ย. ๖๐ นับเป็นการเยือนเอเชีย ครั้งแรกของประธานาธิบดี