สื่อกัมพูชา อ้างว่า กัมพูชาจัดซื้อ ฮ.เอนกประสงค์จากรัสเซีย

    46

    เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๒ บจ.Rostec บริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องบินรายใหญ่ของรัสเซีย เปิดเผยว่า จะส่งมอบ ฮ.Ansat และ ฮ.Mi-171A2 จำนวน ๗๐ ลำ มูลค่ารวม ๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ๕ ประเทศ ในห้วง ๓ ปีหน้า โดยจะส่งมอบ ฮ.Ansat ให้จีน จำนวน ๒๐ ลำ ที่เหลือ อีก ๕๐ ลำ จะส่งมอบให้เวียดนาม กัมพูชา ไทย และมาเลเซีย อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับจำนวน และห้วงเวลาส่งมอบ รวมถึงข้อมูลผู้ซื้อว่าเป็นรัฐบาลหรือเอกชนกัมพูชา ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายปี ๒๕๖๑ รัสเซีย นำ ฮ.Ansat และ ฮ.Mi-171A2 จัดแสดงที่ฐานทัพทางทหารในราชธานีพนมเปญ กัมพูชา รวมถึงที่มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง นสพ.Khmer Times)