ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย จะลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒

    113

    เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๑ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด แห่งอินโดนีเซีย จะลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อคู่สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี อนึ่ง อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก และกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปใน เม.ย. ๖๒ โดยการลงทะเบียนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี มีกำหนดเวลาจนถึง ๑๐ ส.ค. ๖๑ (ที่มา : สนข.ไทย รายงานอ้างเว็บไซต์ BeritaSatu