อินโดนีเซีย : อินโดนีเซีย แจ้งเตือนสึนามิยังอยู่ในระดับเสี่ยงและอันตราย

64

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส านักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีวิทยา ของอินโดนีซีย (BMKG) ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับภูเขาไฟอานัก กรากาตัว สภาพ อากาศที่รุนแรง และทะเลในช่องแคบซุนดาที่มีคลื่นสูง อาจท าให้ผนังของภูเขาไฟอีกด้านถล่มลงมา ซึ่งหากผนัง ภูเขาไฟร่วงลงทะเล อาจท าให้เกิดสึนามิได้ตลอดเวลา จึงขอร้องให้ประชาชนระมัดระวัง และอยู่ห่างจากชายหาด อย่างน้อย ประมาณ ๕๐๐ ม. – ๑ กม. ด้านหน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย (BNPB) สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว ๔๒๙ ราย บริเวณ จ.บันเต็น ของเกาะชวา และ จ.ลัมพุง บนเกาะสุมาตรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในช่องแคบซุนดา เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๑ ทั้งนี้ ส านักงาน BMKG ได้จัดหา แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์สดเกี่ยวกับภูเขาไฟ อานัก กรากาตัว ได้สะดวกขึ้น (ที่มา : ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)