อินโดนีเซีย แต่งตั้ง ผบ.ทร. คนใหม่

    112

    เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๑ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด แห่งอินโดนีเซีย แต่งตั้ง พล.ร.อ. Siwi Sukma Adji ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทร. แทน พล.ร.อ. Ade Supandi ซึ่งกำหนดครบวาระใน ๑ มิ.ย. ๖๑ โดยมี พิธีสาบานตนรับต าแหน่งของ พล.ร.อ. Siwi ที่ทำเนียบรัฐบาลอินโดนีเซีย เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๑ ก่อนหน้านี้ พล.ร.อ. Siwi ดำรงตำแหน่ง ผบ.กองเรือภาค ตต. รับผิดชอบพื้นที่ช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้