เมียนมากับจีน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริมการค้าและ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

    45

    เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๒ นาง อองซาน ซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ และ รมว.กต.เมียนมา ซึ่งอยู่ ระหว่างการเยือนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ ๒ พบหารือกับ นรม. หลี่ เค่อเฉียง แห่งจีน โดยเมียนมากับจีน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ๒ ฉบับ คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ China – Myanmar Economic Corridor และกรอบการดําเนินความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการค้าในระยะ ๕ ปี นอกจากนี้ผู้นําของทั้งสองประเทศ ยังหารือร่วมกันในประเด็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ E – Government การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการต่อต้านการค้ามนุษย์และสินค้าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายหยิบยกโครงการการก่อสร้างเขื่อนมิตโซนในรัฐคะฉิ่นของเมียนมา (ระงับไปห้วงรัฐบาลอดีต ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง) ขึ้นหารือ