เมียนมากับจีน หารือประเด็นความมั่นคงและกระบวนการสันติภาพ

    107

    เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ/รมว.กต.เมียนมา และ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมา พบหารือกับนายซุน กั๋วเซียง ทูตพิเศษของจีน ในประเด็นความมั่นคง โดยเน้นเรื่อง ๑) การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับ ชกน.กกล.คะฉิ่นอิสระ (KIA) และกองทัพปลดปล่อยแห่งชนชาติตะอาง (TNLA) ในพื้นที่มูเซ รัฐฉานตอนเหนือ ติดกับชายแดนจีน จนเกิดการยิงปืนรุกล้ าดินแดนจีน และมีชาวเมียนมา บางส่วนอพยพข้ามฝั่งไปยังจีน ซึ่งจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจ ๒) การด าเนินกระบวนการสันติภาพ โดยหารือถึงบทบาทของจีนในกระบวนการสันติภาพเมียนมา เฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวให้ ชกน. ตามแนว ชายแดนจีน เข้าร่วมการประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๓ ซึ่งคาดว่า จะจัดในกลาง มิ.ย. ๖๑ และ ๓) ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของจีนต่อปัญหาชาวมุสลิมในรัฐยะไข่