เมียนมาขึ้นบัญชีดำช่างภาพสหรัฐฯ

90

เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๕๙ สนข.ไทย รายงานว่า นายเกร็ก คอนสแตนติน ช่างภาพสารคดีชาวอเมริกัน ถูกทางการเมียนมาขึ้นบัญชีดำ จากสาเหตุที่คาดว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่าย เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวโรฮีนจา ในรัฐยะไข่ ซึ่งจะถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายของนายคอนสแตนติน ที่มีกำหนดจัดขึ้นเมื่อ ๑๖ พ.ย. ๕๙ แต่ต้องถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้งานนิทรรศการภาพถ่าย “บุคคลไร้ทีอยู่ (Nowhere people)” โดยนายเกร็ก คอนสแตนติน เป็นงานแสดงภาพถ่ายสารคดีสะท้อนชีวิตของคนไร้รัฐใน ๑๘ ประเทศทั่วโลก โดยมีภาพถ่ายชาวโรฮีนจา ที่อาศัยอยู่ในค่ายอย่างยากจนข้นแค้น และถูกตัดขาดจากการบริการพื้นฐานทั้งปวง เป็นส่วนหนึ่งของงาน ความเกลียดชังชาวโรฮีนจาในเมียนมา ปะทุขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่ รัฐบาลกล่าวหากลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจาก่อเหตุโจมตีจุดตรวจชายแดน ส่งผลให้มี จนท.ตำรวจเสียชีวิตเมื่อ ต.ค. ๕๙ ประชาชนชาวเมียนมาจำนวนมากต่อว่า ชาวโรฮีนจา และต่อต้านการให้ความเป็นพลเมืองกับ
ชาวโรฮีนจา