เมียนมาออกกฎหมายใหม่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

122
(140911) -- NAY PYI TAW, Sept. 11, 2014 (Xinhua) -- Photo taken on Sept. 11, 2014 shows a scene of the 11th parliament sessions of the Union Parliament in Nay Pyi Taw, Myanmar, on Sept. 11, 2014. Myanmar's parliament is due to resume its sessions of the House of Representatives and the House of Nationalities in Nay Pyi Taw on Thursday. (Xinhua/U Aung)

เมื่อ ๖ ต.ค. ๕๙ สนข.ไทย รายงานว่า วุฒิสภาเมียนมาผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ หลังจาก สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบไปเมื่อ ก.ย. ๕๙ และจะบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาชุดก่อน ขอให้ร่างกฎหมายใหม่ ที่เป็นการรวมกฎหมายการลงทุนต่างชาติปี ๒๕๕๕ และกฎหมายการลงทุนพลเรือนปี ๒๕๕๖ เนื่องจาก กฎหมายการลงทุนต่างชาติมีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น ต้องให้คณะกรรมการการลงทุนอนุมัติข้อเสนอทุกเรื่อง ไม่มีกลไกยุติความขัดแย้ง ต้องส่งเรื่องไปยังคณะอนุญาโตตุลาการ ไม่มีนิยามทางกฎหมายเรื่องนโยบายการเงิน ในการโอนเงินสกุลตราต่างประเทศ ประเทศขาดรายได้มหาศาลจากการยกเว้นภาษีการลงทุนต่างชาติ เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับท้องถิ่น ขณะที่ กฎหมายใหม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี เฉพาะการลงทุนในภาคที่รัฐบาลใหม่ ให้การสนับสนุนเท่านั้น ขณะเดียวกัน เมียนมากำลังร่างกฎหมายนิติบุคคลฉบับใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัฐบาลใหม่เข้าบริหารประเทศ เมื่อ เม.ย. ๕๙ คณะกรรมการการลงทุนเมียนมา อนุมัติโครงการลงทุนต่างชาติแล้ว ๓๘ โครงการ มูลค่ารวม ๓๘๓.๘๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๑๓,๓๗๐ ล้านบาท) และหากนับตั้งแต่เมียนมาเปิดประเทศตั้งแต่ปลายปี ๒๕๓๑ จนถึง ส.ค. ๕๙ การลงทุนต่างชาติในเมียนมา มีมูลค่ารวมกว่า ๖๔,๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๒.๒๔ ล้านล้านบาท)