เมียนมาเตรียมพร้อมยกระดับมาตรการต่อต้านการก่อการร้าย

109

เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๙ สนข.ซินหัว รายงานอ้างถ้อยแถลงของ พล.อ.อ่องโซ รมช.มท.เมียนมา ว่า เมียนมาเตรียมพร้อมยกระดับมาตรการต่อต้านการก่อการร้าย โดย ๑) จัดตั้งศูนย์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่กรุงเนปิดอว์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั่วประเทศ ๒) ประจำการ จนท.หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองสำคัญ เช่น กรุงเนปิดอว์ นครย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ ๓) เพิ่มการ รปภ.บุคคลสำคัญของประเทศ ๔) แลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจสากล (INTERPOL) ตำรวจอาเซียน (ASEANAPOL) ประเทศเพื่อนบ้าน และองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ๕) ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย และ ๖) ปิดกั้นช่องทางการเงินของเครือข่ายก่อการร้าย อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบว่า กลุ่มก่อการร้ายเข้ามาปฏิบัติการโจมตีในเมียนมา แต่ที่ผ่านมา เคยมีรายงานว่า เมียนมาเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มอัลกออิดะห์ในอนุทวีปอินเดีย (AQIS) และล่าสุด เมื่อ ส.ค. ๕๙ เครือข่ายกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State-IS) ในมาเลเซีย ขู่จะโจมตีนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ/รมว.กต.เมียนมา