เมียนมา เรียกร้องให้บังกลาเทศ ยุติการให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ ที่อยู่ตามแนวเขตแดน

    128

    เมื่อ ๑๓ ส.ค. ๖๑ กต.บังกลาเทศ แถลงว่า ในระหว่างการหารือระหว่าง A.H. Mahmood Aliรมว.กต.บังกลาเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนเมียนมา กับนาย Kyaw Tint Swe รมต.ประจำคณะมนตรีแห่งรัฐของเมียนมาเมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ฝ่ายเมียนมา ได้มีข้อเรียกร้องให้บังกลาเทศยุติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนต่อชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ประมาณ ๖,๐๐๐ คน ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ว่างตามแนวชายแดน (No Man Land) ระหว่างบังกลาเทศกับเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมา จะให้ความช่วยเหลือแทน ซึ่ง รมว.กต.บังกลาเทศ ได้ตอบสนองข้อเสนอในทางที่ดีแต่ยังไม่ให้สัญญาว่า จะดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เมียนมา ต้องการให้ผู้อพยพออกจากพื้นที่ตามแนวเขตแดนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่เหล่านี้ ยังไม่ถอนตัวออกไป และไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเมียนมา เพราะเกรงว่า การให้ความช่วยเหลือจะไม่สม่ำเสมอและเพียงพอ เนื่องจากเมียนมามักไม่ทำตามข้อตกลง(ที่มา : สขช. รายงานอ้าง สนข.เอเอฟพี)