เยอรมนีให้คำมั่นสนับสนุนกัมพูชาในการพัฒนาประเทศ

    93

    เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๑ นาย เอียง โซะพาเลต ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จ ฮุน เซน นรม.กัมพูชา กล่าวถึงผลการหารือระหว่าง นรม.กัมพูชา กับนาย Markkus Benjamin Kodo สมาชิกพรรค Christian Democratic Union (CDU) พรรคร่วมรัฐบาลเยอรมนี โดยนาย Markkus Benjamin Kodo ยืนยันว่า เยอรมนีจะคงการสนับสนุนกัมพูชา รวมถึง การพัฒนาของกัมพูชาบนพื้นฐานความสัมพันธ์และความร่วมมือ ที่มีอยู่ แสดงความยินดีต่อพัฒนาการของกัมพูชา โดยเฉพาะการลดความยากจน การให้สวัสดิการสังคมแก่ แรงงานโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และชื่นชมคุณภาพสินค้าสิ่งทอกัมพูชาที่ส่งออกไปตลาดยุโรป พร้อมกับแจ้งว่า นรม. อังเกลา แมร์เคิล แห่งเยอรมนี ยินดีที่สมเด็จ ฮุน เซน ได้รับเลือกเป็น นรม. อีกสมัย ด้านสมเด็จ ฮุน เซน กล่าวขอบคุณ นรม. แมร์เคิล และระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ ประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้งระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาชุดใหม่ จะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค สังคม