เวียดนามนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนมาก

151

เมื่อ ๕ ต.ค. ๕๙ เว็บไซต์ VietNamNet Bridge รายงานว่า เวียดนามนำเข้าสินค้าจากจีน ในห้วง ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ คิดเป็นมูลค่า ๓๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าดังกล่าว ได้แก่ เหล็ก ถ่านหิน ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล เนื่องจาก สินค้าบางประเภท เช่น เหล็ก และถ่านหิน มีราคาถูกกว่าตลาดภายใน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน (ถูกกว่าเหล็กเวียดนามร้อยละ ๑๐) อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้ เชื่อว่า ผลิตภัณฑ์จากจีนหลายประเภท ยังมีความไม่ปลอดภัยอีกด้วย