เวียดนามเรียกร้องญี่ปุ่น ให้เพิ่มบทบาทในกรณีปัญหาทะเลจีนใต้

    82

    เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๑ นรม. เหวียน ซวน ฟุก แห่งเวียดนาม เรียกร้องญี่ปุ่น ให้เพิ่มบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ ระหว่างการเยือนญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ รวมทั้ง จะสนับสนุนความพยายามและแนวคิดริเริ่มของญี่ปุ่นในการรักษาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เสรีภาพการค้า และความปลอดภัยในการเดินทางเรือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก โดยระหว่างการหารือระดับทวิภาคี ผู้นำทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ และยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมการค้าเสรีและยุติธรรมผ่านข้อตกลงการค้าในระดับภูมิภาค อาทิ ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก (Comprehensiveand Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership – CPTPP) แม้แนวโน้มการกีดกันทางการค้าจะเพิ่มสูงขึ้น โอกาสนี้  นรม. อาเบะ ยังแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของประธานาธิบดี เจิ่น ดาย กวาง และการอนิจกรรมของนาย โด๋ เหมื่อย อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ทั้งนี  ญี่ปุ่น สัญญาจะเพิ่มความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในเวียดนาม เพื่อช่วยขยายการส่งออกอาหารของเวียดนาม (ที่มา : สขช. รายงานอ้างเว็บไซต์ นสพ.VnExpress International)