เวียดนาม คัดค้านความเคลื่อนไหวทางทหารของจีน บริเวณหมู่เกาะพาราเซล

    111

    เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๑ โฆษก กต.เวียดนาม แถลงว่า เวียดนาม คัดค้านความเคลื่อนไหวทาง ทหารของจีน บริเวณหมู่เกาะหว่างซา (พาราเซล) โดยอ้างว่า เวียดนาม มีหลักฐานทั้งทางกฎหมายและประวัติศาสตร์ ยืนยันอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะเจื่องซา (สแปรตลี) และหมู่เกาะหว่างซา การดำเนินกิจกรรมอื่นใด ในบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนาม ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ถ้อยแถลงดังกล่าว มีขึ้น หลังหน่วยข่าวกรองอิสราเอล แสดงภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่า จีน ส่งขีปนาวุธเข้าไปในเกาะฝูเลิม (เกาะวูดดี้) อันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะหว่างซาของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของเวียดนาม เพิ่มความ ตึงเครียด และคุกคามสันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยด้านการเดินเรือและการบินในภูมิภาค  ทั้งนี้ เวียดนาม ต้องการให้จีนยุติการกระทําผิดโดยทันที และถอนยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่จัดส่งเข้าไปในบริเวณ หมู่เกาะพาราเซลของเวียดนาม (ที่มา : สขช. รายงานอ้าง เว็บไซต์ นสพ.VietNamNet Bridge)