เวียดนาม จับกุมบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได้อีก ๑ ราย

    129

    เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๐ เว็บไซต์ข่าวของรัฐบาลเวียดนาม ว่า ตำรวจเวียดนาม ใน จ.ฮาติ๋งห์ จับกุม น.ส. Tran Thi Xuan อายุ ๔๑ ปี ผู้ต้องหาในคดีดำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวโค่นล้มรัฐบาล แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของกิจกรรม การจับกุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการปลุกระดม ต่อต้านรัฐบาล ซึ่ง จนท. จับกุมกลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าว ในข้อหากระท ำผิดในลักษณะเดียวกันแล้ว ๑๗ ครั้ง และตัดสินจ าคุกเป็นจำนวนหลายคนในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา บทลงโทษในข้อหาโฆษณา ชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลมีโทษจ าคุกสูงถึง ๒๐ ปี